top of page

Hoe pakken we het aan

 

In een oriënterend (vrijblijvend) gesprek kunnen wij veelal een oplossingsrichting bepalen. Als u hiermee kunt instemmen dan gaan we samen verder.

 

Wij geven aan onder welke voorwaarden en condities wij gaan werken aan de oplossingsrichting en maken een plan van aanpak. Dat plan van aanpak zal bestaan uit verschillende fases. Na elke fase kan de opdracht wederzijds worden beëindigd.

 

Als u het plan van aanpak goed heeft gekeurd dan gaan we hiermee aan de slag.

 

 

 

Plan van aanpak op hoofdlijnen

 

Oriënterend onderzoek

 

In eerste instantie gaan wij onderzoeken of de vooronderstelling die we met elkaar hebben afgesproken op basis van de verstrekte informatie een haalbare zaak kan zijn. Wij zullen een inschatting maken van de haalbaarheid en indien nodig komen we met een alternatief voorstel. We leggen u het plan voor en bij goedkeuring vervolgen we de opdracht.

 

Als u zich niet kunt vinden in de aanpak, of wij vinden de kosten in relatie tot de haalbaarheid onverantwoord dan kunnen we wederzijds de opdracht beëindigen.

 

 

Oplossingsrichting

 

Op basis van het oriënterend onderzoek maken wij een plan van aanpak en bepalen we de volgtijdigheid van de noodzakelijke werkzaamheden. We maken afspraken met uw huisaccountant over een onderlinge taakverdeling en maken een tijdschema. Dit plan stellen we vervolgens gezamenlijk vast.

Neem contact op

Bedankt voor uw inzending!

Neem contact op

Bedankt voor uw inzending!

Winston Group.png
bottom of page