top of page

Over ons 

Foto Bas van der Ven

Mr Drs H J (Bas) van der Ven MSc

  • LinkedIn Bas van der Ven

Jurist, econoom, psycholoog en bestuurder

Al vele jaren werkzaam in zakelijke en (semi-) publieke sector. Vanaf zijn 28e in een eindverantwoordelijke positie. Heeft diverse reorganisaties uitgevoerd op een verantwoorde en sociale wijze. Bas denkt in grote lijnen en hecht aan langdurige, bestendige relaties. Velen hebben al geprofiteerd van zijn zeer uitgebreide netwerk.

Bas heeft veel ervaring in toezichthouden in diverse organisaties in gezondheidszorg, onderwijs en verzekeringen. Getoetst door De Nederlandsche Bank.

 

Bas is middels Talentum et Labora verbonden aan de Winston Group.

Houdt van schilderen, teckels en koken.

IMG_2275.JPG

Rose Scholten MSc

  • LinkedIn Rose Scholten MSc

Andragoog, trainer en interim manager

 

Na een paar jaar als onderwijzer te hebben gewerkt is Rose andragogiek gaan studeren. De context waaraan een toekomstige generatie in de nieuwe wereld  zou moeten voldoen intrigeerde haar. De gedragswetenschappelijke kant van het individu als de verwachting van de samenleving (leven lang leren) kwamen in deze studie samen.

Na een beleidsmatige rol in de aansluiting van onderwijs en mensen (met een afstand tot) op de arbeidsmarkt in de arbeidsregio Groningen is ze zelf aan het stuur gaan staan als manager om bedrijven en instellingen klaar te maken voor de toekomst.

 

Rose is betrokken bij de implementatie van fusie-, samenwerkings- en (cultuur) veranderingstrajecten, geeft operationeel leiding en coacht haar opvolger.

 

Naast haar inzet als toezichthouder, manager, en dagvoorzitter is ze begonnen aan de studie rechtswetenschappen. Inmiddels is zij gespecialiseerd in het arbeidsrecht en met haar agogische achtergrond zet ze medewerkers in de organisatie of als het niet anders kan buiten de organisatie in hernieuwde kracht.

 

Rose is als vrijwilliger bestuurder (liefst als voorzitter) bij een aantal maatschappelijk vernieuwende trajecten betrokken.

 

Houdt van tuinieren, haar huisdieren, psychologische thrillers en reizen. Vindt een teckel niet echt hondwaardig vanwege zijn (te) eigenwijze karakter, maar kan het soort zeker waarderen.

Foto Harry van de Pol

H (Harry) van de Pol AA CA

  • LinkedIn Harry van de Pol

Accountant, bedrijfskundige en marketeer

 

Harry was 30 jaar vennoot/directeur en founder van het kantoor in Assen, van een middelgrote accountantsorganisatie (nu Crowe-Foederer).

Tevens richtte Harry in 2001 NBDG op van waaruit hij grote industriële reorganisaties begeleidde. Harry onderzocht en ontwikkelde 

new business waarmee hij kennis en werkgelegenheid voor de organisatie wist te behouden of het in een verzelfstandigde activiteit kon laten voortbestaan.

 

Als accountant en interim manager heeft Harry ruime ervaring in bedrijven door een 

storm loodsen. Zijn aanpak is pragmatisch en hij houdt rekening met de belangen van alle stakeholders.

 

Speelt piano en trompet. Ziet creativiteit als belangrijk aspect bij het integraal oplossen van complexe problemen. Waardeert de teckel vanwege zijn eigenzinnige karakter.

IMG_2293.JPG

J (Jurr) van Dalen

  • LinkedIn Jurr van Dalen

Duurzaamheidseconoom en toezichthouder

Momenteel gericht op publiek-private organisaties, social enterprise en initiatieven op het terrein van de energietransitie. Na zijn afstuderen als bedrijfseconoom aan de Erasmus Universiteit werd Jurr consultant bij de Boston Consulting Groep, een consultant organisatie die de ‘top 100’ en familiebedrijven begeleidde. Daarna is hij zelf mede aan het stuur gaan staan bij Koninklijke Boom (een middelgroot familiebedrijf) en werd directeur bij IVN Nederland (deels professionele organisatie als ook een grote vrijwilligersorganisatie). Heeft ervaring met (de-) fusie, vernieuwing van organisaties, verbinden van tegenstrijdige belangen, dit met een brede praktische en ondernemende inslag. Jurr is executief coach voor directies, in het bijzonder bij opvolging, zowel in publiek en private sector (familie bedrijven) en geeft daarbij mede vorm en inhoud aan de toezichtstructuur.

Ervaren toezichthouder/commissaris in organisaties in onderwijs, wetenschap, advies, cultuur en media. 

Houdt van reizen, roeien, goede Duitse krimi’s en erfgoed 

Neem contact op

Bedankt voor uw inzending!

Winston Group.png
bottom of page